Novinky

Domovní řád pro SVJ s použitím nového občanského zákoníku - návrh

14.05.2015 05:53
Vy, kteří bydlíte v domech jako vlastníci bytových jednotek, můžete přemýšlet o pravidlech, která nastavíte nejen sami sobě pro lepší soužití, ale pro nájemníky bytů, které vlastník pronajímá. Navrhu Vám takové znění Domovního řádu,, které odpovídá současným právním předpisům, ale které si musíte...

GLOSA O SVOBODĚ. CO SE STARÝMI SOUBĚHY? A JAK S NOVÝMI?

03.10.2013 07:53
GLOSA O SVOBODĚ. CO SE STARÝMI SOUBĚHY? A JAK S NOVÝMI? Proběhla zde informace, že snad nejsou možné podle nové úpravy soukromého práva souběhy obdobné podle stávajícího § 66d obchodního zákoníku, a že snad dokonce musí být ukončeny k 1.1.2014 dosavadní souběžné vztahy. Tento názor stojí na úvaze...

ZÁVAZNÉ STANOVISKO NEBO ROZHODNUTÍ? JAK ROZHODUJE PAMÁTKOVÝ ÚŘAD U STAVEBNÍCH ÚPRAV.

03.10.2013 07:39
ZÁVAZNÉ STANOVISKO NEBO ROZHODNUTÍ? JAK ROZHODUJE PAMÁTKOVÝ ÚŘAD U STAVEBNÍCH ÚPRAV. Řada vlastníků nemovitostí v památkově chráněných územích musí při stavebních změnách či pouhé vzhledové úpravě svých staveb čelit množství administrativních překážek. Jednou z těchto „překážek“ může být i správní...

JE PRACOVNÍ EMAILOVÁ ADRESA OSOBNÍM ÚDAJEM?

03.10.2013 07:37
2420. JE PRACOVNÍ EMAILOVÁ ADRESA OSOBNÍM ÚDAJEM? Lze na základě žádosti o poskytnutí informací poskytnout materiál obsahující pracovní emailovou adresu zaměstnance, navíc zveřejněnou na internetových stránkách, nebo se jedná o osobní údaj a je proto nutné rozhodnout o částečném odmítnutí žádosti?...

EXEKUCE : NOVELA ČL. II ZÁKONA Č. 396/2012 SB., OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU, KAZUISTICKY

03.10.2013 07:36
92402. NOVELA ČL. II ZÁKONA Č. 396/2012 SB., OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU, KAZUISTICKY Ačkoli již bylo datum 1. 1. 2013 dávno překročeno, soudy stále plní povinnosti, které jim ukládá novela zákona č. 396/2012 Sb., občanského soudního řádu, účinná právě od začátku roku 2013. Uvedenou novelou...

JAK NAHRADIT CHYBĚJÍCÍ OVĚŘENÍ PODPISU NA SMLOUVĚ O PŘEVODU NEMOVITOSTI?

03.10.2013 07:34
92395. JAK NAHRADIT CHYBĚJÍCÍ OVĚŘENÍ PODPISU NA SMLOUVĚ O PŘEVODU NEMOVITOSTI? Prodej či jiný převod nemovitosti evidované v katastru nemovitostí je podmíněn úředním ověřením podpisů účastníků smlouvy. V naprosté většině případů dochází k řádnému ověřování podpisů, resp. projevů vůle konkrétních...

POSTAVENÍ PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE V ÚVĚROVÝCH VZTAZÍCH

03.10.2013 07:33
POSTAVENÍ PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE V ÚVĚROVÝCH VZTAZÍCH V současné době je široce diskutována problematika tzv. poplatků za správu a vedení úvěrového účtu spadající do kontextu práva na ochranu spotřebitele. Z právního hlediska lze tyto úvěrové smlouvy charakterizovat v souladu s příslušnou...

22/2013 F.z. Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události

23.06.2013 11:50
22/2013 F.z. Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události Ministr financí podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění... 22/2013 F.z. Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z...

Jak se promítne změna sazby DPH v roce 2012 a 2013

28.01.2012 19:54
  Jak se promítne změna sazby DPH v roce 2012 a 2013 Z posledních informací jsem vybrala důležité změny, které se budou promítat v našem každodenním životě. Tyto informace směřují k rodinám, seniorům i ke každému jednotlivému občanovi. Proto bude dpbré sledovat další vývoj a pěstovat...

Výměna bytu: Od 1.11. 2011 platí nové podmínky

28.01.2012 19:51
  Výměna bytu: Od 1.11. 2011 platí nové podmínky Podle současné právní úpravy je výměna bytů založena dohodou dvou rovnoprávných subjektů a vzniká souhlasnými projevy jejich účastníků. Jedná se o právní úkon, který musí vyhovovat obecným náležitostem právních úkonů stanoveným v § 34 a...
1 | 2 >>