Změna zákona o sociálních službách z roku 2009

26.11.2011 13:07

 

ZMĚNA ZÁKONA Č. 108/2006  SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 

Od 1. srpna 2009 nabývá účinnosti novela zákona o sociálních službách. Tato novela vnáší do současného systému sociální služeb několik podstatných změn. Jde o tyto změny:

 

a) Změna měsíčního příspěvku pro lidi s největším postižením b) Zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti do 18. let

c)         Změna výplaty příspěvku na péči o dospělé

 

 

Ad a)  Novela zvyšuje od 1. srpna 2009 měsíční příspěvek pro lidi s největším postižením, o něž je péče nejnáročnější, na 12 tisíc korun měsíčně.

 

Ad b)  Dále dochází od 1. srpna ke zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek na péči pro děti do 18 let tak, aby na něj dosáhly především děti chronicky nemocné (např. Diabetes, fenylketonurie, celiakie, nádorová onemocnění apod.), a to tak, že se snižuje se počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči u dětí do 18 let.

 

Ad c)  Od 1. ledna 2010 se zcela mění vyplácení příspěvku na péči v I. Stupni u dospělých osob.

Nově se totiž zavádí tzv. „kombinovaný“ způsob výplaty. Jedna polovina z dávky ve výši 2 000 Kč měsíčně bude vyplácena peněžně a druhá formou věcného plnění.

 

Věcným plněním se rozumí výplata za pomocí nepeněžních nosičů, které budou uplatnitelné pouze u registrovaných poskytovatelů služeb sociální péče jako úhrada za péči.

 

Další výrazné změny v oblasti poskytování sociálních služeb

 

Kontrola

Kontrola se bude více soustřeďovat na aspekty dodržování práv a oprávněných zájmů uživatelů sociálních služeb. S cílem více zlepšit  inspekční činnost ministerstva, které ze zákona provádí inspekce kvality u poskytovatelů zřizovaných kraji, provede ministerstvo do konce roku 2009 zásadní organizační změny tak, aby bylo zajištěno plošné provádění inspekcí u sociálních služeb,

které zřizují kraje. Jedná se především o pobytové služby sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

 

Odbornost

Novelou je stanovena povinnost dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Lidé, kteří působí v těchto profesích, budou povinni absolvovat minimálně 24 hodin dalšího vzdělávání ročně. Tato povinnost je samozřejmě ve smyslu zákoníku práce vztažena také na jejich zaměstnavatele, tj. Na povinnost zajistit zaměstnancům podmínky pro toto vzdělávání.

 

Vzdělávací programy pro pracovníky v sociálních službách Novelou zákona dochází taktéž k rozšíření cílových skupin pro akreditaci vzdělávacích programů, a to o cílovou skupinu managementu sociálních služeb a především pro cílovou skupinu neformálně pečujících, tj. Lidí, kteří pečují o své blízké doma.

 

Ucelený systém sběru dat

Z tohoto důvodu zavádí novela zákona ucelený systém sběru dat o poskytovatelích sociálních služeb. Půjde o otevřený informační systém, který poskytovatelé služeb budou povinni v pravidelných ročních cyklech naplňovat. MPSV připraví internetovou aplikaci pro vkládání dat, jež budou ve srozumitelné formě k dispozici všem aktérům v sociálních službách. Poskytovatelé budou moci porovnávat podmínky poskytování služeb mezi sebou, veřejná správa bude analyzovat fungování sítě sociálních služeb z hlediska jejich dostupnosti a efektivity a v neposlední řadě uživatelé služeb budou vybaveni dostatkem informací, které jim usnadní například výběr služby.

 

Převzato z pramenů Ministerstva sociálních věcí