Zákon o ochraně spotřebitele

30.01.2014 11:55

www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634/zneni-20140115