Zákon o archivnictví a spisové službě

30.01.2014 11:51

www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20140101