Souhrnné hlášení dle zákona o DPH

29.09.2012 07:53

 

Formulář souhrnného hlášení je tiskopisem MF, který v zákonem vymezených případech podává pouze plátce DPH. Tento formulář se vyplňuje v případě uskutečňování plnění v rámci EU.

Proč se vlastně souhrnné hlášení vyplňuje?


Zjednodušeně řečeno souhrnné hlášení podává informaci státům EU o dodaném zboží a poskytnutých službách subjektům z EU.

Na základě jakých plnění vzniká povinnost podat souhrnné hlášení?

Tuto informaci hledejme § 102 odst. 1 ZDPH, který vyjmenovává plnění, při jejichž uskutečnění je plátce povinen podat souhrnné hlášení.

Jde se o:

a) dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,

b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu,

c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle § 17 ZDPH, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo

d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou služeb osvobozených od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

Jak správně podat souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení nelze podat na tištěném tiskopisu. Jediná možnost, jak souhrnné hlášení podat, je elektronicky na elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně. Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy, která není opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo není odeslána prostřednictvím datové schránky, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení.

Přehled kódů plnění

0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,

1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu,

2 - dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba,

3 - poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

Lhůty pro podání souhrnného hlášení?

Plátce dodává pouze zboží - každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Plátce dodává zboží i poskytuje služby - každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Plátce pouze poskytuje služby - současně s daňovým přiznáním.

 

Sledujte všechny změny v zákoně o DPH připravované na rok 2013.