Ručení za škodu při pádu věci na ulici

09.08.2014 10:55

Ručení za škodu při pádu věcí na ulici

Úvodem si dovolím takovou všetečnou otázku: máte dobře upevnění truhlíky na oknech či balkónech, nebo dobře upevněné mokré prádlo na prádelních šnůrách na balkónech?  Nemůže vám spadnout pejsek nebo kočka z balkónu na ulici a pádem způsobit úraz kolemjdoucímu?

Bezpečnost ulice, nebo-li o věcech spadlých z okna

Již staří Římané dbali na to, aby lidé, procházející se po ulicích starého Říma nebyli zasahováni věcmi nebo zvířaty, které padají z oken, lodžií a balkónů. Římané znali tzv. actio de effusis et deiectis, nebo-li žalobu o vyhozeném a vylitém. Nyní nový občanský zákoník zařadil do svých ustanovení tyto případy § 2937, odst. 2.  

Právní úprava

Právní úpravou následujícího článku je ustanovení § 2937odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový), s účinností od 1. 1. 2014 (dále jen zákon). 

Znění zákona

Cit.: „Způsobila-li škodu věc pádem či vyhozením z místnosti nebo podobného místa, nahradí škodu společně a nerozdílně s tím, kde je povinen k náhradě podle odstavce 1, která takové místo užívá, nelze-li ji určit, pak vlastník nemovité věci.“

Je to druh odpovědnosti za škodu

Škoda způsobená věcí spadlou nebo vyhozenou je zvláštním případem odpovědnosti za škodu. S ohledem na ustanovení § 2895 zákona, který doslovně zní:

(cit.: Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem)

jde o odpovědnost objektivní, tedy bez zřetele k zavinění.

Do tohoto případu nespadá ustanovení § 2910 NOZ, které doslovně zní:

(cit.: Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva)

Což v běžném životě znamená, že ačkoliv zákon stanoví nějaké opatření před škodou a následky na cizím majetku či zdraví a škůdce zákon poruší, pak je poškozeného povinen odškodnit, nejčastěji penězi nebo i náhradou věci, kterou poškodil.  

Poškozený pádem věci si může zvolit sám skutkovou podstatu, na základě které se bude domáhat svého nároku.

Případy, které se týkají nyní námi probíraného ustanovení § 2937 odst. 2 jsou rozmanité, zřejmě se budou řešit případ o d případu a nelze jinak, než doporučit sledovat soudní judikaturu, která bude řešit jednotlivé žaloby na škodu způsobenou pádem věcí.

Co lze doporučit?

Upevnit řádně truhlíky na květiny na balkónech či oknech, pod kterými je veřejný chodník a procházejí se po něm běžně lidé, kteří mohou být náhlým pádem zasaženi. Nepouštět bez dozoru na balkón či okno zvířata, která mohou vypadnout či vyskočit na ulici a způsobit procházejícím lidem úraz. Před dovolenou či odjezdem na chalupu zkontrolovat, zda při náhlé změně počasí (prudký vítr s deštěm) se nemohou otevřít okna a rozbité sklo nezasáhne kolemjdoucí po chodníku apod.     

Tento článek má pouze informativní charakter. Jeho účelem je orientace v novém občanském zákoníku, kterým v popisovaných případech se musí účastníci přednostně řídit.