Oprava chybně uplatněného daňového zvýhodnění

29.09.2012 08:14

 

 

Oprava chybně uplatněného daňového zvýhodnění

22.6.2012, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud plátce ve zdaňovacím období poskytl poplatníkovi vyšší měsíční daňové zvýhodnění, může dlužnou částku dodatečně srazit nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Jak chybu prakticky opravit se dočtete v následujícím článku.Právní úprava

§ 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)

 

Oprava chybně vyplaceného daňového zvýhodnění

Pokud plátce ve zdaňovacím období poskytl poplatníkovi vyšší měsíční daňové zvýhodnění, může dlužnou částku dodatečně srazit nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku.

Pokud k neoprávněnému daňovému zvýhodnění došlo vinou poplatníka, může být dlužná částka spolu s příslušenstvím plátcem dodatečně sražena do tří let od konce zdaňovacího období, v němž k chybě došlo (§ 38i odst.5 ZDP).

Pokud jde o opravu nesprávně poskytnutého měsíčního daňového zvýhodnění v roce 2012, oprava bude provedena ve zdaňovacím období roku 2012, tj. v roce, kdy k chybě došlo. Skutečnost, že daný poplatník bude za rok 2012 podávat daňové přiznání, nemá pro opravu chyby význam, neboť za správnost zdanění příjmu ze závislé činnosti zodpovídá zaměstnavatel a musí chybu opravit, ať už ji udělal on sám, nebo vznikla vinou poplatníka. Zaměstnavatel bude při opravě chyby postupovat takto:

 

V měsících, ve kterých nesprávně poskytl daňové zvýhodnění na dítě, toto daňové zvýhodnění vyloučí, vypočítá správnou výši zálohy na daň a vyčíslí rozdíly na zálohách a daňovém bonusu. Celkovou částku rozdílu poplatníkovi dodatečně srazí a odvede správci daně v nejbližším možném termínu pro odvod záloh na daň. Ve mzdovém listě bude oprava uvedena samostatným řádkem „oprava daně“ a „oprava bonusu“ v měsíci, kdy byla provedena. Provedenou opravu vykáže v řádném Vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2012 a v Příloze č. 3 a 4 tohoto vyúčtování. Pokud si poplatník bude podávat daňové přiznání, zaměstnavatel mu po skončení zdaňovacího období vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech, ve kterém budou uvedeny všechny položky ve správné výši, po provedené opravě. Pokud by poplatník daňové přiznání nepodával a požádal by o provedení ročního zúčtování záloh, provede zaměstnavatel toto zúčtování se správnými, opraveným položkami.

 

Příklad

Paní Adámková podepsala prohlášení a uplatňovala od počátku roku 2012 slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě. Zaměstnavatel jí za leden a únor vyplatil bonus a požádal správce daně o vrácení vyplacených bonusů žádostmi, a to dne 10.2.2012 a 10.3.2012. 

20. března paní Adámková oznámila zaměstnavateli, že na daňové zvýhodnění nemá nárok, to znamená, že za měsíc leden a únor 20112 jí zaměstnavatel poskytl daňové zvýhodnění na dítě neoprávněně, opravu za měsíc leden a únor provedl ve výplatě za březen 2012. Hrubá mzda paní Adámkové činila za leden 15 000 Kč, za únor 10 000 Kč, za březen 10 000 Kč.

Tabulka 1 – Výpočet rozdílu na zálohách a na daňovém bonusu

 

leden

únor

 

Chybně (Kč)

Po opravě (Kč)

Chybně (Kč)

Po opravě (Kč)

Hrubá mzda

15 000

15 000

10 000

10 000

Povinné pojistné

5 100

5 100

3 400

3 400

Základ daně (zaokr.)

20 100

20 100

13 400

13 400

Záloha na daň

3 015

3 015

2 010

2 010

Sleva na poplatníka

2 070

2 070

2 070

2 070

Záloha po slevě

945

945

0

0

Daňové zvýhodnění

1 117

0

1 117

0

Záloha na daň po sl.

0

945

0

0

Daňový bonus

172

0

1 117

0

Rozdíl na záloze

 

945

 

0

Rozdíl na bonusu

 

172

 

1 117

Zaměstnavatel paní Adámkové ve výplatě za březen 2012 dodatečně srazil částku 2 234,- Kč. Částka se skládá z rozdílu na dani za leden ve výši 945 Kč a rozdílu na vyplaceném daňovém bonusu za leden a únor ve výši 1 289 Kč.

Provedenou opravu vykáže v řádném Vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2012 a v Příloze č. 3 a 4 tohoto vyúčtování.

Tabulka 2 – Tiskopis Vyúčtování daně za rok 2012

Za měsíc

Sl. 1 Mělo být sraženo (Kč)

Sl. 2 Bylo sraženo (Kč)

Sl. 5 Daňový bonus (Kč)

Sl. 11 Bylo odvedeno(Kč)

leden 2012

945

0

0

0

Únor 2012

0

0

0

0

Březen 2012

0

945

0

2 234

Poznámka: 
Ve sloupci 5 se oprava daňového bonusu vykáže tak, že v měsíci, kdy se stala chyba, bude uvedena správná částka bonusu po opravě. Ostatní údaje o opravě bonusu vstoupí do předpisu daňové povinnosti u správce daně z přílohy č. 4.

Tabulka 3 – Příloha č. 3

1

2

3

4

5

6 (Kč)

Záloha

leden 2012

20. 2. 2012

březen 2012

20. 4. 2012

  945

 

Tabulka 4 – Příloha č. 4

1

2

3

4

5

6

7 (Kč)

Měs. bonus

leden 2012

20. 2. 2012

březen 2012

20. 4. 2012

10. 2. 2012

172

Měs. bonus

únor 2012

20. 3. 2012

březen 2012

20. 4. 2012

10. 3. 2012

1 117

 


Pokud plátce ve zdaňovacím období poskytl poplatníkovi vyšší měsíční daňové zvýhodnění, může dlužnou částku dodatečně srazit nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Jak chybu prakticky opravit se dočtete v následujícím článku.Právní úprava

§ 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)

 

Oprava chybně vyplaceného daňového zvýhodnění

Pokud plátce ve zdaňovacím období poskytl poplatníkovi vyšší měsíční daňové zvýhodnění, může dlužnou částku dodatečně srazit nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku.

Pokud k neoprávněnému daňovému zvýhodnění došlo vinou poplatníka, může být dlužná částka spolu s příslušenstvím plátcem dodatečně sražena do tří let od konce zdaňovacího období, v němž k chybě došlo (§ 38i odst.5 ZDP).

Pokud jde o opravu nesprávně poskytnutého měsíčního daňového zvýhodnění v roce 2012, oprava bude provedena ve zdaňovacím období roku 2012, tj. v roce, kdy k chybě došlo. Skutečnost, že daný poplatník bude za rok 2012 podávat daňové přiznání, nemá pro opravu chyby význam, neboť za správnost zdanění příjmu ze závislé činnosti zodpovídá zaměstnavatel a musí chybu opravit, ať už ji udělal on sám, nebo vznikla vinou poplatníka. Zaměstnavatel bude při opravě chyby postupovat takto:

 

V měsících, ve kterých nesprávně poskytl daňové zvýhodnění na dítě, toto daňové zvýhodnění vyloučí, vypočítá správnou výši zálohy na daň a vyčíslí rozdíly na zálohách a daňovém bonusu. Celkovou částku rozdílu poplatníkovi dodatečně srazí a odvede správci daně v nejbližším možném termínu pro odvod záloh na daň. Ve mzdovém listě bude oprava uvedena samostatným řádkem „oprava daně“ a „oprava bonusu“ v měsíci, kdy byla provedena. Provedenou opravu vykáže v řádném Vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2012 a v Příloze č. 3 a 4 tohoto vyúčtování. Pokud si poplatník bude podávat daňové přiznání, zaměstnavatel mu po skončení zdaňovacího období vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech, ve kterém budou uvedeny všechny položky ve správné výši, po provedené opravě. Pokud by poplatník daňové přiznání nepodával a požádal by o provedení ročního zúčtování záloh, provede zaměstnavatel toto zúčtování se správnými, opraveným položkami.

 

Příklad

Paní Adámková podepsala prohlášení a uplatňovala od počátku roku 2012 slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě. Zaměstnavatel jí za leden a únor vyplatil bonus a požádal správce daně o vrácení vyplacených bonusů žádostmi, a to dne 10.2.2012 a 10.3.2012. 

20. března paní Adámková oznámila zaměstnavateli, že na daňové zvýhodnění nemá nárok, to znamená, že za měsíc leden a únor 20112 jí zaměstnavatel poskytl daňové zvýhodnění na dítě neoprávněně, opravu za měsíc leden a únor provedl ve výplatě za březen 2012. Hrubá mzda paní Adámkové činila za leden 15 000 Kč, za únor 10 000 Kč, za březen 10 000 Kč.

Tabulka 1 – Výpočet rozdílu na zálohách a na daňovém bonusu

 

leden

únor

 

Chybně (Kč)

Po opravě (Kč)

Chybně (Kč)

Po opravě (Kč)

Hrubá mzda

15 000

15 000

10 000

10 000

Povinné pojistné

5 100

5 100

3 400

3 400

Základ daně (zaokr.)

20 100

20 100

13 400

13 400

Záloha na daň

3 015

3 015

2 010

2 010

Sleva na poplatníka

2 070

2 070

2 070

2 070

Záloha po slevě

945

945

0

0

Daňové zvýhodnění

1 117

0

1 117

0

Záloha na daň po sl.

0

945

0

0

Daňový bonus

172

0

1 117

0

Rozdíl na záloze

 

945

 

0

Rozdíl na bonusu

 

172

 

1 117

Zaměstnavatel paní Adámkové ve výplatě za březen 2012 dodatečně srazil částku 2 234,- Kč. Částka se skládá z rozdílu na dani za leden ve výši 945 Kč a rozdílu na vyplaceném daňovém bonusu za leden a únor ve výši 1 289 Kč.

Provedenou opravu vykáže v řádném Vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2012 a v Příloze č. 3 a 4 tohoto vyúčtování.

Tabulka 2 – Tiskopis Vyúčtování daně za rok 2012

Za měsíc

Sl. 1 Mělo být sraženo (Kč)

Sl. 2 Bylo sraženo (Kč)

Sl. 5 Daňový bonus (Kč)

Sl. 11 Bylo odvedeno(Kč)

leden 2012

945

0

0

0

Únor 2012

0

0

0

0

Březen 2012

0

945

0

2 234

Poznámka: 
Ve sloupci 5 se oprava daňového bonusu vykáže tak, že v měsíci, kdy se stala chyba, bude uvedena správná částka bonusu po opravě. Ostatní údaje o opravě bonusu vstoupí do předpisu daňové povinnosti u správce daně z přílohy č. 4.

Tabulka 3 – Příloha č. 3

1

2

3

4

5

6 (Kč)

Záloha

leden 2012

20. 2. 2012

březen 2012

20. 4. 2012

  945

 

Tabulka 4 – Příloha č. 4

1

2

3

4

5

6

7 (Kč)

Měs. bonus

leden 2012

20. 2. 2012

březen 2012

20. 4. 2012

10. 2. 2012

172

Měs. bonus

únor 2012

20. 3. 2012

březen 2012

20. 4. 2012

10. 3. 2012

1 117