Novela zákona o hospodaření s energií, insolvence notáři

28.05.2015 16:27

Novela zákona o hospodaření energií

Dne 4. 5. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 103/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novela má především spojitost s právními předpisy EU a potřebou přizpůsobit jim českou vnitrostátní právní úpravu, nese se v duchu zvyšování energetické účinnosti a upřesnění pravidel pro efektivní nakládání s energií. Dle důvodové zprávy je jejím primárním cílem částečně implementovat směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti, přičemž v dotčené části jde o úpravu oblasti energetického auditu, energetického posudku, hospodárného užívání energie ústředními institucemi a energetických služeb. Tady se jedná o body, které Evropská komise požadovala po České republice do zákona doplnit.

Vedle zákona o hospodaření energií je novelizován rovněž zákon o správních poplatcích.

 

Novela insolvenčního zákona

Pelikán k insolvencím: lobbistická vlna odporu nás neodradí Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu insolvenčního zákona. Předpis má například posílit dohledové pravomoci resortu nad insolvenčními správci, zavést kontrolu oddlužovacích společností nebo zamezit tzv. šikanózním návrhům. „Připravili jsme velmi ambiciózní novelu, proti které se nepochybně vzedme silná lobbistická vlna odporu. Tím se ale určitě nenecháme odradit,“ uvedl k návrhu ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Pro zlepšení transparentnosti insolvenčního řízení počítá novela například se zavedením strojově čitelných podání insolvenčních správců, možností podání pouze elektronicky prostřednictvím datových schránek a zpřísněním pravidel pro střet zájmů. Předpis kromě toho počítá s posílením dohledových pravomocí ministerstva spravedlnosti nad výkonem funkce insolvenčního správce a chce také umožnit resortu kontrolu vůči soukromým oddlužovacím společnostem. Díky novele by také měly skončit tzv. šikanózní návrhy, neboť soudy budou ve lhůtě jednoho dne od podání rozhodovat, zda jde o skutečně podložený návrh.

Notáři a veřejné rejstříky

Zápisy do veřejných rejstříků mohou nově online provádět notáři Notáři mohou od poloviny května provádět zápisy do obchodního a dalších veřejných rejstříků. Alternativa k dosavadním zápisům výhradně rejstříkovými soudy má přinést zrychlení a zjednodušení procesu.