Nové normy pro rok 2016

11.02.2016 12:44

ČSN EN 997+A1

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

Třídicí znak: 724860 Vydána: 2.2016 

Kat. čís.: 98796

 

ČSN EN 13407 ed. 2

Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody

Třídicí znak: 724871 Vydána: 2.2016 

Kat. čís.: 98797

 

Zdroj: https://www.stavebniklub.cz/33/nove-vydane-normy-z-oblasti-stavebnictvi-unor-2016