Místo plnění u služeb

29.09.2012 08:05

 

Místo plnění u služeb


Pro stanovení místa plnění při poskytování většiny služeb musíme rozlišovat, zda je příjemce služby osobou povinnou (B2B) nebo osobou nepovinnou (B2C) k dani. Místo plnění se totiž posuzuje v každém uvedeném případě jinak.Služby s místem plnění podle základního pravidla (§ 9 odst. 1 a 2 ZDPH)

 Plátce by při určování místa plnění měl postupovat tak, že nejdříve hledá konkrétní službu ve výjimkách (§ 10 až 10k ZDPH). Pokud ji tam nenajde, určí místo plnění podle základního pravidla (§ 9 ZDPH). U B2B je místo plnění místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání nebo provozovnu, je-li služba poskytnuta provozovně. U B2C je místem plnění místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání, případně provozovnu, je-li služba poskytnuta prostřednictvím provozovny.

 Služby vztahující se k nemovitosti (§ 10 ZDPH)

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovitosti a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitost nachází.

 Přeprava osob (§ 10a ZDPH)

Místo plnění je ve státě, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Mezinárodní přeprava osob je osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně dle § 70 ZDPH.

 Poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy (§ 10b ZDPH)

Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, pokud jde o službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním, nebo službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby, jakož i poskytnutí služby organizátora takové akce, osobě nepovinné k dani.

 Stravovací služby (§ 10c ZDPH)

Místem plnění při poskytnutí stravovací služby je místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. Stravovací služba poskytnutá na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku během úseku přepravy osob má místo plnění místo zahájení přepravy osob.

 Krátkodobý nájem dopravního prostředku (§ 10d ZDPH)

Místem plnění při krátkodobém nájmu dopravního prostředku je stát, v němž je dopravní prostředek zákazníkovi předán k užívání.