Kdo je plátcem daně za nemovitosti v roce 2016?i

21.02.2016 22:07

Zákon č. 338/1992 Sb. v platném znění

část 1

www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338/zneni-20160101#cast1