Jak řešit problém mezi ZVZ a NOZ v rámci smluv?

01.02.2014 01:03

Přečtěte si článek, v němž je uveden názor právníka:

www.epravo.cz/top/clanky/dopad-noz-na-zadavani-verejnych-zakazek-zmeny-uzavrenych-smluv-a-ramcove-smlouvy1-93461.html