DPH u nemovitostí

29.09.2012 08:02

 

DPH u nemovitostí


Jedním z nejčastějších oblastí, které daňové subjekty řeší z pohledu DPH, je problematika nemovitostí. Časté dotazy jsou na místo plnění či osvobození od daně.Uskutečnění zdanitelného plnění

Při převodu nemovitosti se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovitosti nabyvateli do užívání nebo dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nebo dnem zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem vzniku práva užívat nemovitost nájemcem.

Místo plnění při převodu nemovitosti

Místem plnění je dle § 7 odst. 6 ZDPH při převodu nemovitosti místo, kde se nemovitost nachází.

Sazba DPH

U převodu nemovitostí, se uplatňuje základní sazba daně podle § 47 odst. 5 ZDPH.

Výjimkou je převod objektů, které patří do kategorie staveb pro sociální bydlení dle § 48a odst. 3 ZDPH. Zde se uplatní snížená sazba daně.

Osvobození od DPH

Převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně. Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem.

Daňový doklad při převodu nemovitosti

Náležitosti daňového dokladu při převodu nemovitosti se řídí § 28 ZDPH obzvláště pak jeho náležitosti vymezené v § 28 odst. 2 až 11.

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti je místo, kde se nemovitost nachází. Spadají sem mj. služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovitosti a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru.