Cestujeme se zvířaty po zemích EU

23.12.2014 23:41

 Cestujeme se zvířaty po zemích EU

 

Již za 6 dní vstoupí v planost Předpis č. 313/2014 Sb., Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech. Účinnost vyhlášky je tedy od 29.12 2014. Tento článek je pouze informativní, přednost má zákon.

Předmětem právní úpravy v návaznosti na přímo použitelné předpisy EU, které jsou uvedeny ve vyhlášce v poznámce pod bodem 1) je:

a) označování psů, koček a fretek v zájmovém chovu (dále jen „zvíře v zájmovém chovu“) při jejich neobchodních přesunech,

b) způsob výroby, vydávání a číslování pasů,

c) způsob a lhůty pro předávání údajů do evidence pasů, způsob vedení této evidence a její obsah,

d) požadavky na zaznamenávání údajů do pasu a

e) vzor pasu.

Podmínky, které vyhláška upravuje, jsou pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. To znamená, že je to případ, kdy se psem, kočkou nebo fretkou jedete do některé ze zemí EU. Nyní, od 29.12 2014 pouze s pasem, který bude upraven podle této vyhlášky.

Transpondér

Označení zvířete v zájmovém chovu transpondérem provádí veterinární lékař nebo také osoba způsobilá podle § 59 veterinárního zákona. Jinou osobu k tomu zákon nepřipouští.

Zvířecí pasy

Ustanovení § 3 pak stanoví, že výrobce pasů zabezpečí pasy průhlednou folií, aby trvale zapečetil oddíl III.  

Evidenční číslo pasu

 

Evidenční číslo obsahuje

 

a) na prvních dvou místech písmena „CZ“ a

b) na následujících místech číslo z řady přidělené Ústřední veterinární správou v souladu s čl. 21 odst. 3 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu.

    

Ve vyhlášce se také stanoví, a to v ustanovení § 4 Způsob a lhůty pro předávání údajů do evidence pasů, způsob vedení této evidence a její obsah a obsah evidence.

Údaje v pasu si překontrolujte, aby jste neměli na svých cestách se zvířátkem zbytečné problémy.