Aktuální znění znění zákona č. 219/2000 Sb.

30.01.2014 11:25

Prostudujte si následující zákon

 

www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-219/zneni-20140101

 

Prováděcí a zákon měnící předpisy