7 nejčastějších důvodů pro povinnou registraci k DPH

29.09.2012 08:09

 

7 nejčastějších důvodů pro povinnou registraci k DPH


Většina firem velmi pečlivě sleduje, zda nepřekročila limit obratu 1 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Co se ale stane v případě, že si firma koupí upgrade SW programu, který si sama stáhne na internetu, nebo si podnikatel přiveze 2 láhve vína z francouzských vinných sklepů?Mezi nejčastější důvody, pro které se osoba povinná k dani musí registrovat jako plátce DPH, patří:

1. Překročení limitu obratu dle § 6 ZDPH.

Povinnost registrovat se: do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl překročen obrat. 

Plátcem se stává: první den třetího kalendářního měsíce po měsíci překročení obratu.
Pokud nebyla podána přihláška k registraci ve stanovené lhůtě, stává se plátcem datem účinnosti registrace uvedeným na rozhodnutí o registraci. 

 

2. Přijetí služby (§ 9 odst. 1, § 10, 10a – § 10d, § 10j ZDPH) od osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo od zahraniční osoby povinné k dani, kdy povinnost přiznat daň má příjemce služby.

Povinnost registrovat se: do 15 dnů ode dne poskytnutí služby. 

Plátcem se stává: dnem přijetí služby. 

 

3. Poskytnutí služby (§ 9 odst. 1 ZDPH) s místem plnění v jiném členském státě, kdy povinnost přiznat daň má příjemce služby.

Povinnost registrovat se: do 15 dnů ode dne poskytnutí služby. 

Plátcem se stává: dnem poskytnutí služby. 

 

4. Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu (§ 19 ZDPH).

Povinnost registrovat se: do 15 dnů ode dne pořízení. 

Plátcem se stává: dnem pořízení. 

 

5. Pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, z jiného členského státu.

Povinnost registrovat se: do 15 dnů ode dne prvního pořízení. 

Plátcem se stává: dnem prvního pořízení zboží. 

 

6. Pořízení zboží s instalací a montáží (§ 7 odst. 3 ZDPH) nebo plynu či elektřiny od osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoby povinné k dani.

Povinnost registrovat se: do 15 dnů ode dne pořízení. 

Plátcem se stává: dnem pořízení. 

 

7. Překročení hodnoty 326 000 Kč při pořízení zboží (ostatního, výše neuvedeného) z jiného členského státu.

Povinnost registrovat se: do 15 dnů ode dne překročení uvedené hodnoty. 

Plátcem se stává: dnem překročení uvedené hodnoty. 

Další podmínky, za nichž se osoba povinná k dani musí registrovat jako plátce, které jsou v praxi méně časté, jsou rovněž stanoveny v § 94 ZDPH (např. při podnikání ve sdružení, při nabytí majetku plátce při přeměnách společnosti nebo družstva, při pokračování v živnosti po zemřelém plátci, v souvislosti se členstvím ve skupině při skupinové registraci).

Osoba povinná k dani se může registrovat i dobrovolně, v takovém případě může podat přihlášku k registraci kdykoli a plátcem se stává dnem účinnosti registrace uvedeným na rozhodnutí o registraci.