Archiv článků

Podání ke správnímu orgánu

27.05.2015 12:57
  Mnoho lidí komunikuje se správními orgány a k takové komunikace je správním předpisem správní řád. Již v ustanovení § 1 správního řádu je stanoveno, že, cituji: (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků) a jiných orgánů,...

Kvitance

27.05.2015 12:54
  Dnešní právní okénko zaměříme na ustanovení § 1949 – 1951 Předpisu č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník (dále jen zákon). Cílem článku je upozornit na praktickou záležitost, kterou mnozí lidé opomíjí, ale často se vyplácí mít v ruce kvitanci.  Článek má pouze informativní...

Věcná práva a zápis do veřejného seznamu

27.05.2015 12:50
    Cílem tohoto článku je objasnit problematiku věcných práv, jak jsou právně upraveny v občanském zákoníku od 1. 1. 2014 (další změny nastanou od 1.1 2015). Vy, kteří jste dosud tyto znalosti nepotřebovali mít, protože jste nekupovali a neprodávali nemovitosti, nepoužívali tedy...

Právo nájemce na náhradu odůvodněných nákladů

15.05.2015 16:35
Právo nájemce na náhradu odůvodněných nákladů Peripetie vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem jsou časté a vznikají při nich spory, které se řeší i soudně. Při sestavování smlouvy o nájmu bytu či místnosti v bytě je třeba myslet i na možné problémy, které mohou poškodit byt i věci...

Právo spotřebitele – Nařízení vlády o právu odstoupení od smluv

15.05.2015 14:10
  Už se Vám někdy stalo, že u dveří zazvonil někdo, kdo vám nabízel výhodnější smlouvu na odběr energií či jiné podobné komodity a vy jste smlouvu podpisem potvrdili?  Český energetický úřad na svých webových stránkách upozorňuje na tyto případy čím dál častěji, a také varuje před...

Domovní řád pro SVJ s použitím nového občanského zákoníku - návrh

14.05.2015 05:53
Vy, kteří bydlíte v domech jako vlastníci bytových jednotek, můžete přemýšlet o pravidlech, která nastavíte nejen sami sobě pro lepší soužití, ale pro nájemníky bytů, které vlastník pronajímá. Navrhu Vám takové znění Domovního řádu,, které odpovídá současným právním předpisům, ale které si musíte...

Od 29.12.2014 a od 1.1. 2015

31.12.2014 00:31
Účinnost od Číslo Název předpisu 19.12.2014 314/2014 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na...

Cestujeme se zvířaty po zemích EU

23.12.2014 23:41
 Cestujeme se zvířaty po zemích EU   Již za 6 dní vstoupí v planost Předpis č. 313/2014 Sb., Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech. Účinnost vyhlášky je tedy od 29.12 2014. Tento článek je pouze informativní,...

Ručení za škodu při pádu věci na ulici

09.08.2014 10:55
Ručení za škodu při pádu věcí na ulici Úvodem si dovolím takovou všetečnou otázku: máte dobře upevnění truhlíky na oknech či balkónech, nebo dobře upevněné mokré prádlo na prádelních šnůrách na balkónech?  Nemůže vám spadnout pejsek nebo kočka z balkónu na ulici a pádem způsobit úraz...

Služebnost okapu

09.08.2014 10:53
Služebnost okapu V jednom z minulých právních okének jsme se snažili seznámit čtenáře s problematikou věcných břemen - služebností a reálných břemen v novém občanském zákoníku a pojmově jsme se snažili vysvětlit nejen rozdíly  mezi  služebnostmi a reálnými břemeny,...
Záznamy: 31 - 40 ze 121
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>