Archiv článků

Kdo je plátcem daně za nemovitosti v roce 2016?i

21.02.2016 22:07
Zákon č. 338/1992 Sb. v platném znění část 1 www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338/zneni-20160101#cast1

Novely, judikáty a články v polovině února 2016

19.02.2016 20:17
Novelizace oceňovací vyhlášky Od 12. února nabyla účinnosti tzv. oceňovací vyhláška, Vyhláška, kterou se mění vyhláška 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.  Byla vydána na základě zákona č. 151/1997 Sb., Zákona o oceňování majetku a o změně...

V únoru 2016

11.02.2016 13:00
www.tretivek.cz/201602/pravni-okenko-pro-duchodce-novely-clanky-informace/

Nové normy pro rok 2016

11.02.2016 12:44
ČSN EN 997+A1 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou Třídicí znak: 724860 Vydána: 2.2016  Kat. čís.: 98796   ČSN EN 13407 ed. 2 Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody Třídicí...

Novela zákona o majetku státu

29.01.2016 13:09
Novela zákona o majetku státu   Sněmovna schválila novelu zákona o majetku státu Účinnost se předpokládá od 1. března 2016, novelu má k podpisu prezident. Cílem novely zákona o majetku státu, která by měla být účinná od 1. března 2016, je vytvoření podmínek pro efektivnější využívání...

Blíží se čas k podání přiznání daně z nemovitosti

18.01.2016 14:44
www.novinky.cz/finance/391591-nezapomente-podat-priznani-k-dani-z-nemovitosti-cas-se-krati.html

O evidenci přestupků - článek e-pravo

05.01.2016 14:54
www.epravo.cz/top/clanky/centralni-evidence-prestupku-99548.html

Novela zákona o odpadech (https://www.caoh.cz/)

30.12.2015 17:58
Úpravu působnosti zákona o odpadech v § 2 – ruší se vyjmutí z působnosti zákona pro sedimenty vytěžené z vodních nádrží a koryt vodních Změny v základních definicích – např. nové definice pojmu tříděný sběr či předcházení vzniku odpadů, definice nakládání s odpady bude doplněna o...

Ze stránek MMR o politice ÚR

29.12.2015 17:06
www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR

Seznam nejnovějších předpisů

26.12.2015 21:34
portal.gov.cz/app/zakony/nove.jsp#local-content
Záznamy: 1 - 10 ze 121
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>